פתיחת תיק הוצאה לפועל

הוצאה לפועל הינה גוף מרכזי שנועד לסייע לציבור הרחב, אנשים פרטיים וחברות כאחד, לממש את זכותם לגביית חובות. כדי לעשות שימוש בגוף זה יש לבצע הליך מסודר של פתיחת תיק הוצאה לפועל.

לבד או ביחד

כדי לבצע תהליך של פתיחת תיק הוצאה לפועopenל לא חייבים בהכרח להיעזר בעורך דין או ביועץ משפטי אחר. עם זאת, אין ספק שבחלק מרכזי מהמקרים הדבר נעשה בעזרת מיופה כוח שיהיה לרוב עורך דין ישנם מקרים שבהם תהליך של פתיחת תיק הוצאה לפועל יבוצע מיד או בסמוך לקבלת פסק דין לזכותו של התובע. התובע יכול להיות אישה שהגרוש שלה מתחמק מתשלום מזונות, חברה שתבעה לקוחות חייבים, עובד שתבע את מעבידו וכיוצא באלה.
 
כאשר הזוכה מיוצג על ידי עורך דין, בהחלט יתכן שאותו עורך דין יטפל עבורו גם בנושא של פתיחת תיק הוצאה לפועל. עם זאת, ישנם מקרים שבהליך זה יטפל הזוכה עצמו או עורך דין אחר מטעמו.

שלבים בפתיחת התיק

על מנת לפתוח את התיק בהוצאה לפועל בצורה נכונה יש לעבור בדרך כמה וכמה שלבים. ראשית, יש לאחוז פסק דין של בית משפט או הוכחה רשמית אחרת לקיום חוב כגון שטר חוב או שיק שלא כובדו ועבר מועד פדיונם. בנוסף, יש לנקוט גם כמה צעדים נוספים:
 
• מילוי טופס מתאים בלשכת ההוצאה לפועל (יש טפסים שונים, למקרים שונים).
• מסירת פסק דין, שיק, שטר וכיוצא באלה.
• תשלום אגרה, הנגזרת בדרך כלל מתוך סכום החוב. לעיתים יש לצרף גם בולים.
• מסירת אזהרה לחייב או במקרים מסוימים פרסום הודעה בעיתונות.
• כאשר מיוצגים על ידי עורך דין המטפל בהליך יש לדאוג לייפוי כוח מתאים. 

אני מזמין אותך לפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני, ללא התחייבות!