סגירת תיק הוצאה לפועל

מערך ההוצאה לפועל נועד לאפשר הליכי גביה נגד חייבים שונים. לעיתים, הליכי גבייה אלה מסתיימים בפירעון מלא של החוב, לעיתים הם מסתיימים בהליך של פשרה ולעיתים בהליך של מחיקת החוב למשל בצורה של הכרזה על חוב כאבוד.
כאשר מסתיים הטיפול בתיק אמור להתבצע במקרים רבים טיפול אוטומטי של סגירת תיק הוצאה לפועל. באופן מעשי, לא תמיד זה קורה ולעיתים קרובות יש לפנות באופן יזום כדי להביא לסגירת התיק.

הוצאה לפועל איחוד תיקים - עומס של תיקים

closeלא מעט בשל עומס תיקי ההוצאה לפועל, ניתן למצוא במערכת אפילו תיקים ישנים מאוד שאין כל סיכוי שיתבצעו בהם בהצלחה הליכי גבייה נוספים. למעשה, ישנם מקרים שאפילו הזוכים בתיק לא דרשו טיפול וגבייה במשך זמן ארוך למדי. חשוב לדעת שכאשר תיק תלוי ועומד ללא טיפול במשך זמן רב, ניתן בהחלט להגיש בקשה של סגירת תיק הוצאה לפועל.
על פי רוב, די בכך שבתיק כלשהו של ההוצאה לפועל לא בוצעו אילו שהם פעולות של גביה למשך שנתיים ימים כדי לקדם באופן ממשי את הסיכוי שהתיק ייסגר. עומס התיקים הגדול מביא לכך שתיקים ישנים ובלתי פעילים יסגרו באופן אוטומטי או על פי בקשת החייב במידה ואין טעם סביר לאי סגירתם.

הוצאה לפועל איחוד תיקים - סגירה יזומה

בשל ביורוקרטיה ועומס, קיימים מקרים רבים שבהם יש להגיש בקשה לצורך סגירת תיק הוצאה לפועל, גם כאלה שהיו צריכים להיסגר קודם לכן. הסגירה, יכול שתהיה מטעם של התיישנות או מטעם של פירעון החוב או מטעמים שונים אחרים. יש לציין שבמקרים לא מעטים, פונים החייבים לסיוע משפטי בכדי לפתוח בהליכי סגירת התיק.

סגירת תיק הוצאה לפועל שנעשית באופן יזום, בין אם על ידי החייב ובין אם על ידי הזוכה (בעל החוב), תיעשה לרוב באמצעות טופס בקשה לסגירת חוב. לטופס יש לצרף אסמכתאות ואישורים כנדרש. 

אני מזמין אותך לפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני, ללא התחייבות!